Aýratyn

ÖNÜMLER

HY 12 sintezleýji

Sintezlenen primerler yzygiderli reaksiýalar, SNP loki, kesgitleýiş enjamlary, gibridizasiýa we ters transkripsiýa, polimeraza zynjyr reaksiýasy (PCR) we ş.m. ulanylyp bilner.

Sintezlenen primerler yzygiderli reaksiýalar, SNP loki, kesgitleýiş enjamlary, gibridizasiýa we ters transkripsiýa, polimeraza zynjyr reaksiýasy (PCR) we ş.m. ulanylyp bilner.

Honya Biotech-e hoş geldiňiz

Hunan Honya Biotech Co., Ltd.

DNK / RNK-da 10 ýyldan gowrak tejribe

HAKYNDA

Honya Biotech

Awtomatlaşdyryş hünärmeni we molekulýar biologiýa magistri tarapyndan döredilen Honya Biotech Co., Ltd.DNK / RNK sintez enjamlary, Oligo sintez reagentleri, Oligo sintez sarp edijileri, fosforiditler we DNK RNK sintezi üçin End to End çözgütlerini ýöriteleşdiren DNK-da 10 ýyldan gowrak iş tejribämiz bar.

Önümlerimiziň öndürijiligini yzygiderli gowulandyrýarys, önümçilik işimizi kämilleşdirýäris we jikme-jiklikleri dogry alýarys we işimiziň 90% -den gowragy garaşsyz intellektual eýeçilik hukugy bilen öz-özünden ösýär.Biz sizi diňe bir ýokary hilli önümler bilen üpjün etmän, eýsem ähli amallary taýýarlamak we hyzmat etmek bilen hem üpjün edýäris.

ýakynda

HABARLAR

 • Oligo sintezatorynyň ýörelgesi

  Oligo sintezatorynyň ýörelgesi Molekulýar biologiýa we genetika gözleglerinde DNK sintez etmek ukyby möhüm rol oýnaýar.DNK sintezi, DNK molekulalarynyň emeli önümçiligini öz içine alýar ...

 • Honya Biotech |2023 Iş üçin gyzykly topar döretmek çäreleri

  Iýul aýynda.2023-nji ýylyň 16-njy noýabrynda oligo sintez önümlerini öndürýän Hytaýda öňdebaryjy Honya Biotech Co., Ltd Pekin şäherinde 2023 banket we topar döretmek çärelerini geçirdi.Gyzykly, çalt we gujurly toparlaýyn çäreler bilen, her bir ýerden öwrenýäris ...

 • Analitika Hytaý 2023-de duşuşyň

  11-nji analitika Hytaý 2023-nji ýylyň 11-nji iýulyndan 13-nji iýuly aralygynda Milli konwensiýa we sergi merkezinde (Şanhaý) uly açylar. Bu serginiň umumy meýdany 80 000 inedördül metrden geçýär we sergä gatnaşyjylaryň göwrümi ...

 • CPhI Hytaý 2023-nji ýylyň 19-21-nji iýuny Şanhaýda

  CPhI Hytaý Aziýanyň hemme ýerinde derman senagatynda esasy waka.Shanghaiylda bir gezek Şanhaýda bolup geçýär we diňe söwda myhmanlary üçin açykdyr.1990-njy ýylda halkara hökmünde döredilen CPhI-iň aýal dogany hökmünde ...

 • Kompaniýa çäresi -2023-nji ýylyň 28-30-njy maýynda CACLP 2023 kabinasynda B3-0315

  Hytaý kliniki laboratoriýa tejribe sergisiniň (CACLP) 20-nji neşiri we Hytaý IVD üpjünçilik zynjyry sergisiniň (CISCE) 3-nji neşiri 2023-nji ýylyň 28-30-njy maýynda Nançang Grenlandiýa halkara sergi merkezinde bolar.Bir o ...